Enibra İnsan Kaynakları Yazılım Hizmetleri

"Bir tek enibra yeter" felsefemiz ile İnsan Kaynakları Süreçleri ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızı, tek bir sistem altında topluyoruz.

İnsan Kaynakları Yazılım Çözümü

İnsan kaynakları departmanlarının yürüttüğü işlemleri tek bir sistem altında toplamak ve yönetmek hedefiyle enibra sistemini geliştirdik. Müşterilerimizi farklı konular için farklı farklı, birbirleriyle veri alışverişi yapamayan programları kullanmaktan kurtarıyoruz. İnsan kaynaklarında dijitalleşme adına tüm fonksiyonları sağlıyoruz.

Yalnızca insan kaynakları konularında çalışan ve uzmanlaşan bir ekibimiz var. Yaptığımız işin, şimdiye kadar yapılanların yanında en iyisi olmasını sağlamak, kararlılık ve odaklanma gerekir. Bu bilinçle çalışıyoruz. 

 Maalesef ERP sistemlerinde yer alan insan kaynakları çözümleri, o sistemleri geliştiren ekipler tarafından “Olduğu kadar olsun” düşüncesiyle geliştiriliyor. Üretim, finans gibi diğer modüllere daha fazla önem veriliyor. Bu noktada enibra müşterilerinin insan kaynakları ekipleri kendilerini özel ve değerli hissediyorlar. “Tek müşterisi bizmişiz gibi” tarifi yapılıyor.

Firmanıza Özel Yazılım Geliştirme Hizmetimiz

Her ne kadar sistemimiz “Kur kullan” felsefesiyle ek bir geliştirmeye ihtiyaç bırakmayacak şekilde kurgulanmışsa da müşterilerimizin özgün yazılım geliştirme ihtiyaçları olabiliyor. 

 Bu noktada makul fiyatlar ve sürelerde (deneyimli iş Analistlerimiz, yazılım uzmanlarımız ve rehberlerimiz sayesinde) ihtiyacı projelendirip hayata geçiriyoruz.

Maliyeti düşüren en önemli faktör, proje sürelerini, rakiplerimize nazaran daha kısa sürede tamamlayıp hem müşterimiz hem de enibra kaynakları açısından tasarruf sağlayabilmemiz.

Özel çözümler tüm yazılımlar için zorlayıcıdır. Çünkü ana yazılımda yapılan değişiklikler, özel çözümleri olumsuz etkileyebilir. Geliştirdiğimiz yazılım teknikleri sayesinde müşterilerimize özgü geliştirmelerimiz, yeni sürüm geçişlerinde kayba uğramaz, sistemin çalışmasında aksamaya neden olmaz.

Diğer Yazılım Sistemleri İle Entegrasyon

İnsan kaynakları dışında, insan bilgilerine ihtiyaç duyan birçok sistem var. Örneğin bir üretim yazılımı, bir revir yazılımı, vb. örnekler çoğaltılabilir. Aynı personeli hem enibra sistemine hem de diğer sistemlere zamanında işlemek yorucu bir iştir. Bu noktada enibra diğer sistemlerin ihtiyaç duyduğu bilgileri, servisleri ile bu yazılımlara sunar. Böylelikle ilgili yazılımlar kendi içlerinde personel verisini tekrar etmeden canlı veriyi sürekli enibra sisteminden okuyarak çalışabilir.

Devletin Yazılım Sistemleriyle ve Bankalarla Entegrasyon

Enibra sistemi her gece sağlık bakanlığı sistemine bağlanır, firmanın personelinden rapor almış kişilerin rapor bilgilerini okuyarak kendi tablolarına aktarır. Böylelikle insan kaynakları kullanıcıları rapor evrakını beklemez, sisteme işlemek için uğraşmaz.

İşe giren, iş akdi sonlandırılan veya nakil olan personelin bilgilerini SGK Sistemine işlemek için enibra içinden birkaç tuşa basmak yeterlidir. Sistem SGK Sistemine bağlanır ve gerekli kayıt işlemlerini otomatik olarak yapar.

Ülkemizde faaliyet gösteren tüm bankalara yapılacak para yatırma işlemleri için o bankanın ihtiyaç duyduğu metin veya excel belgeleri birkaç tuşa basılarak sistemden oluşturulur ve bankanın posta adresine yine sistem içinden (el değmeden) gönderilir.

Bordrolama Hizmetimiz

Her ne kadar enibra Sisteminin ücretlendirme modülü ile personel ile firma arasındaki tüm parasal tahakkuk işlemleri yapılabilse de bazı firmalar politikaları gereği bordrolama hizmetini dışarıdan almak isterler. Müşterilerimizin bu ihtiyacını da BRD Bordro ve Danışmanlık adlı iş ortağımız ile birlikte yine enibra sistemini kullanarak gideriyoruz. 

 Müşterilerimiz zaman yönetimi modülümüz ile sorunsuz ve zahmetsiz aylık puantaj verilerini oluşturuyor, BRD firması da ay sonu çalışmalarını müşteri sistemine bağlanıp yapıyor. Bu sayede gelecekte politika değişikliği ile bordro çalışmalarının firma içine alınması söz konusu olursa herhangi bir veri aktarımı ihtiyacı olmadan çalışmalara devam edilebiliyor.