Keyifli bir yolculuğa var mısınız? İşte bizim hikayemiz...

Enibra tanıtım sunumu videomuz ile hızlıca bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizi daha yakından tanımak isterseniz, sayfamızı incelemeye devam edebilirsiiz.

Kuruluş Öncesi

Altı yıl, personel mevzuatı, iş kanunları ve toplu iş sözleşmesi hükümleri alanında yazılım ihtiyaçları geliştirme ile hikaye başladı. Yapılan çalışmalar beğeni topladığı için insan kaynakları yazılımı alanında çalışan bir yazılım şirketine geçiş ile hikaye devam etti. Elde edilen deneyimleri ürünleştirmek için kendi ekibimizi kurduk. Her müşterimizde yeni bir deneyim elde ettik ve bu deneyimlerimizi ürüne de yansıtmaya ilk yıllarda başladık.

Ekibin çalıştığı firma insan kaynakları dışında projeler de geliştiriliyordu. Büyük bir lojistik firması, firmamızı satın alıp insan kaynakları projelerinden çekildiğini duyurdu.


2008 - Spartakus Yazılım ile İş Ortaklığı

Elde edilen deneyim çok değerliydi. Bu alanda çalışma kararı aldık ancak imkanlar kısıtlı olduğu için bir çözüm arayışındaydık. O sırada Spartakus firmasının sahibi Avni ERCAN Bey kapılarını açtı bize. Spartakus Nomos adlı ERP sistemini geliştiren firmadır. Enibra'nın kurucu ortakları olarak bizler insan kaynakları sistemi geliştirme kararında olduğumuz için Nomos ERP Sisteminin İK Çözümü olarak modülünü geliştirmek üzere anlaşmaya vardık. Spartakus iş ortaklığı ve ürünlerimizin birlikteliğinin yarattığı sinerji büyük güç kazandırmıştı.


2009 - Kuruluş (Çalışan Sayısı : 2, Müşteri Sayısı : 2)

2009 yılında "enibra" kuruldu.

Bir problemi fark etmiştik yıllar boyu çalışmamızda. Özellikle İnsan Kaynakları alanında hizmet veren programlar belirli konulara odaklanmış, içine kapanık yapılardı. Ya sadece PDKS işi yapıyorlar ya da bordro işi yapıyorlardı. Her ikisini bir arada bütünleşik olarak çözen bir program yoktu. Hatta biz de ilk yılımızda bordro işine odaklanarak başlamıştık.

İnsan kaynakları işlemleri ise yeni yeni vücut buluyordu. İşe alım süreci, eğitim bilgilerinin kaydı, vb. işlemler hep excel belgelerinde takip ediliyordu. Günümüzde bile hala o yılların yöntemleriyle çalışan firmalar var.

Parça parça, küçük, birden çok program kullanmak istemeyen firmalar ERP Sistemlerine yöneliyordu. ERP Sistemlerindeki genel sorun şuydu. Yabancı menşeili olanlar ülkemizin mevzuatına uymayan içerik ve kavramla dolu olduğu için insan kaynakları ekibini memnun etmiyordu. Üstelik bu çözümler, çok uzun zaman uyarlama gerektiren yüksek maliyetli çözümlerdi. Hala daha bunu söylemek yanlış değil.

Gelelim ulusal çapta yaygınlaşmış ERP sistemlerine. Onların da sorunu, insan kaynakları çözümlerine yeterince önem verilmemiş, “Olduğu kadar olsun” yaklaşımıyla geliştirilmiş olmalarıydı. Bu da İnsan Kaynakları Ekibini memnun etmiyordu. Sistem kuruluyor ama birçok veri ve rapor için yine excel belgeleri kullanılmaya devam ediliyordu.

Tüm bu problemleri giderecek, “Kur ve kullan” felsefesine uygun, aylarca uyarlama çalışması gerektirmeyen, tüm insan kaynakları işlemlerini bir arada bütünleşik olarak sunabilecek, makul maliyetlerle edinilebilecek ve ulusal kanun ve yönetmeliklere tam uyumlu bir çözüm geliştirmeye karar verdik.


2009 - Amerika Merkezli Kot Pantolon Üreten Müşterimiz

Müşterimiz ürünümüzü tanımak ve ayrıntıları görüşmek üzere ofisimize geldi. Buyur edip, ikramlarımızı yaptıktan sonra sunum dosyamızı açtık. Müşterimiz, “Biz sunum istemiyoruz. Hazırladığımız 5 adet örnek personel puantajı ve gelirleri tablosu var elimizde. Bu verileri sisteminize işleyerek sonuçları oluşturun lütfen. Olması gereken sonuçlar da ver elimizde. Karşılaştırmak istiyoruz” dedi.

Bir anlık şok yaşamıştık. Bu konuda hiç hazırlığımız yoktu. Verileri bir bir işleyip maaş tahakkuklarını hesapladık. Bir personel Asgari ücretliydi. Biri yüksek maaşlı ve birçok ek geliri vardı. Bir personelin ücreti USD cinsindentanımlıydı ve yine USD cinsinden kira yardımı alıyordu.

Sonuçları karşılaştırdılar. Çok küçük kuruş farklı dışında sonuçlar tam olarak tutuyordu.

“Tebrik ederiz. İş sizindir dediler.”

Bizler hala şaşkındık.

“Peki sistemimizin diğer özelliklerini görmek istemiyor musunuz?”

diye sorduk.

“Gerek yok. Size şunu söyleyeyim. Biz bu girdi verilerimizle ulusal çapta yaygın birkaç firmayla görüştük. Bırakın sonuçların tutmasını birçoğu bilgileri işleyip hesaplama yapamadı bile. Ama merak etmeyin, bu fonksiyonları geliştiririz, cevapları aldık.”.

Son derece gurur duyduğumuz bir gündü.


2010 - Teknoloji Değişimi

İnternet devrimi başlayalı birkaç sene olmuştu. İnsanlar daha hareketli, daha dinamik çalışmaya başlamıştı. Veri alışverişi için sayısal tabanlı ortamlar gelişiyor, kağıt kullanımı günden güne azalıyordu. Postanın yerini elektronik posta almıştı.

2010 yılında her bir kullanıcı bilgisayarlarına ayrı ayrı kurulum gerektiren (Client Server) mimarisini terk edip, ana bilgisayar üzerinden tarayıcı bir program vasıtası ile kullanılabilen (Web Tabanlı) teknolojiye geçmeye karar verdik.

Bu karar şunu gerektiriyordu. O zamana kadar yapılmış tüm arayüzler ve raporlar yeniden geliştirilecekti. Fakat bir problem vardı. Web platformunda yazılım geliştirme alternatifleri, mevcut çözümleri aratır şekilde hantal ve yetersizdi. Ancak gelecek buradaydı. Birçok firma değişimi sindiremeyip eski yapılara tutundu, AR-GE çalışması ve yatırımı yapmadı. O firmaların hemen hemen hepsi, zaman içinde atıl kalarak kapandı. Müşterileri mağdur oldu.


2010 - Mor Yazılım ile İş Ortaklığı

Ülkemizin belki de ilk ve tek yerli yazılım geliştirme firması olan Mor Yazılım ile iş ortaklığı anlaşması yaptık. Mor Yazılım moremotion adlı web tabanlı uygulama geliştirme platformunun geliştiricisiydi. O günlerde “Bu ürün yerli, hayatta kalamaz” diyerek eleştiride bulunan yazılım evleri, dünya devi malum yazılım çözümleri ile ilerleme kararı almıştı. Bugün birçoğu yazılım sektörü dışında başka işler ile uğraşıyor.


2010 - İlk Web Tabanlı Çözümümüzün Piyasa Sunumu

2010 yılında web tabanlı ürünümüzü geliştirmeyi tamamladık. O zamanlar 4 adet müşterimiz vardı. Hepsi de eski teknolojimizi kullanıyordu. Güncellemeleri yaptık, sistemlerini revize ettik. Başlangıçta biraz yadırgandı tabi. Ancak gün geçtikçe sistem benimsendi camiada ses getirmeye başladı.


2012 - PDKS Modülünün Geliştirilmesi

Sistemimiz web tabanlı olmuştu evet ama sadece özlük ve bordro modülümüz vardı. Müşterilerimiz, “Keşke siz PDKS yazılımı da sağlasanız” şeklinde geri dönüşler yapıyordu. Başlangıçta garipsedik bu durumu. Çünkü ülkemizde işi yalnızca PDKS Sistemi geliştirmek olan onlarca firma bulunuyordu.

Problem şuydu; var olan çözümler uzak doğudan getirdikleri PDKS Cihazlarına program yazıyor ve piyasaya sürüyordu. Programlar bir puantaj takibi yapmaktan ziyade, giriş çıkış verilerini bir metin dosyasına yazan basit programlardı. Pek azı aylık puantaj toplamları oluşturabiliyordu. Üstelik bunu yaparken de en çok 3 farklı saat dilimi (vardiya) tanımlanabilen, bir günü sabit olarak 7.5 saat kabul eden, firmaların ihtiyacına göre uyarlanamayan çözümlerdi.

2012 Yılında Günlük Puantaj Modülümüzü geliştirdik. Tüm PDKS Donanımlarının oluşturduğu metin belgeler sisteme yüklenebiliyor ve günlük puantaj işlemleri tamamıyla enibra içinde günlük olarak yapılıyordu. Ay sonlarında mesai kalmadan puantaj oluşturabilme yeteneği o yıllardan itibaren müşterilerimize yaşattığımız bir olguydu.


2012 - Cirosuyla Ülkemizde İlk 100 içinde Yer Alan Bir Müşterimiz Oldu

Canlıya geçiş 2 ay, Geliştirme Projesi 6 ay kadar sürdü. Bu proje ile beraber birçok fonksiyonumuz geliştirildi. Artık proje geçişlerinde veriler birer birer işlenmiyor, excel belgeleri ile hazırlanıp topluca sisteme yüklenebiliyordu.

Personel sabah vardiyasına gelmesi gerekirken akşam vardiyasına gelirse, enibra bunu algılayıp kullanıcılara değişiklik işi bırakmadan, değişikliği otomatik olarak yapmaya başladı.

Eğitim Yönetimi, Zimmet ve İşe Alma Modüllerimiz bu proje ile birlikte geliştirildi.

Projenin başlangıcından bir ay sonra yaşanan bir diyaloğu paylaşmak isterim.

Bilgi İşlem Müdürü : “Sevgili İK, enibra projesi iptal mi oldu, sunucuyu da teslim edeli epey oldu?”

İK Şefi : “Hayır efendim, önümüzdeki ay canlı kullanıma geçebileceğimiz bilgisini verdiler.”

Bilgi İşlem Müdürü : “Nasıl olur? Bizden hiçbir şey talep etmediler, nasıl tamamlayabildiler?”

Evet öyle olmuştu. O zamana kadar satın alınan sistemlerin kurulumu uyarlanması için aylarca gece gündüz çalışan Bilgi İşlem şaşkındı. Üstelik bu sefer tedarikçi firmanın bir çalışanını da kadrolarına geçirmek zorunda kalmamışlardı. Bilgi İşlem Müdürü şu cümlesiyle onurlandırmıştı bizi.

“Yazılım çözümü sunan firmalar hakkındaki kötü önyargımı değiştirdiniz. Demek ki böyle firmalar da varmış. Tebrik ederim.”


2012 - Politeknik ile İş Ortaklığı

Müşterilerimiz açısından, puantaj verilerini çok kaliteli bir şekilde yönetmek oldukça memnuniyet vericiydi. Ancak bir eksik vardı. PDKS Cihazlarında ve o cihazları yöneten yazılımlarda bir problem çıkınca, enibra puantaj modülünün kullanımında aksamalar oluyordu. 

Müşterilerimiz PDKS çözümü konusunda çalıştıkları firmadan memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlardı. 

 Bununla beraber enibra geçiş verilerini alıp puantaj yapabiliyor ancak personelin geçişini kontrol edemiyordu. Bir başka ifadeyle personelin geçiş yapmaması gereken bir alana girmesi kontrol edilemiyordu. Artık enibra sisteminin kendi cihazını edinme zamanı gelmişti. 

Peki nasıl olacaktı bu girişim. Birçok PDKS Çözümü donanımlarını uzak doğu ülkelerinden ithal ediyor, beraberinde gelen sınırlı fonksiyonu olan yazılımlarla hizmet vermeye çalışıyordu. Parça sıkıntısı, satın alınan donanımın tedarikçiden devamının alınabilmesi risk taşıyordu. Üstelik donanım işine girmek bambaşka bir uzman kadro gerektiriyordu.

Tüm bu faktörleri değerlendirerek, yurt dışı bağımlılığı en düşük, mühendislik çalışmaları yapıp kendi cihazlarını ve yazılımını üretebilen, enibra taleplerinde hızlı cevap verebilecek, İzmir merkezli ancak gerekirse yurt dışına bile hizmet verebilecek (Bize yakın olması da önemliydi elbette) bir firma ile ortaklık yapmamız gerekiyordu. İşte Politeknik Firmasıyla ortaklığımız bu faktörler dikkate alınarak yapıldı.

Politeknik PDKS Donanımları, enibra sistemi ile online çalışan, geçiş gerçekleşmeden geçişe izin verilip verilmeyeceği konusunda enibra sisteminden onay alan cihazlar olarak revize edildi. Böylelikle AR-GE, güvenlik ve yemekhane modüllerimiz geliştirildi. Başka bir PDKS yazılımı kullanmaya gerek olmadan, enibra tek başına geçiş kontrol, puantaj ve bordrolama işlemlerini bütünleşik olarak sunmaya başladı.


2012 - Amerikan Merkezli Rüzgar Gülü Kanadı Üreten Müşterimizin Projesi Başladı.

İnsan kaynakları ekibi çok sevdi sistemimizi ve hizmetimizi. Tüm İK ihtiyacını enibra içinde çözme kararı aldılar. Güvenlik (Ziyaret ve Acil Durum Tahliyesi), Yemekhane, Ramak Kala, Öneri, Denetim, Görev Tanımları, Performans Değerlendirme gibi, bir kısmı enibra modülü olan, bir kısmı da firmaya özgün çözüm olarak geliştirildi.


2015 - BRD Bordrolama ve Danışmanlık ile İş Ortaklığı

Büyümemizin ivmelendiği yıl oldu 2015. Kadromuz 6 kişi (3 Yazılım Uzmanı ve 3 Enibra Rehberi) müşteri sayımız 18 olmuştu.

Kaliteli yazılım geliştirmek, müşteriye özverili hizmet etmek güzeldi. Ancak bir eksiğimiz vardı. Yasal mevzuatı anlamak, doğru yorumladığımızdan emin olmak konusunda eksiklerimiz vardı. Her ne kadar, müşterimizin yasal konularda sağlayıcısı değilsek de yazılımımızda uyguladığımız yöntemlerin bazıları bir kısım İK Uzmanınca doğru, bir kısım İK Uzmanınca yanlış kabul ediliyordu. Kanunlar da yeterince açık olmadığı, uygulamada karşılaşılan durumlar için senaryo örnekleri bulunmadığından, doğruya karar vermekte zorlanıyorduk.

2015 Yılında BRD Bordro ve Danışmanlık ile iş ortaklığı oluşturduk. BRD Müşterilerine bordrolama hizmeti, iş hukuku eğitimleri veriyordu. Ayrıca bazı firmalarında dışarıdan denetim hizmetlerini üstleniyordu. Firma resmi gazeteyi takip ediyor, kanunları, yönetmelikleri ve danıştay kararlarını inceliyor, avukat görüşlerini karşılaştırıyordu. Özetle, Bordro ve Özlük İşleri konusunda, bilirkişi hüviyeti ile bizim önemli bir eksikliğimizi gidermiş oldu.

BRD, 2015 yılından beri tüm müşterilerine (Günümüz itibariyle 40+ müşterisi bulunmaktadır) enibra Sistemi üzerinden bordrolama hizmeti vermektedir.


2016 - ePersonel Uygulamamızın Piyasaya Sunulması

En baştan beri hedeflerimiz arasında yer alan ePersonel Uygulamamızı geliştirmeyi tamamladık. O zamana kadar sistemimiz yalnızca İnsan Kaynakları Çalışanlarına direkt olarak hizmet veriyordu. Uygulamamız enibra Sisteminde yer alan bilgi ve işlemleri tüm firma çalışanlarına açmaktadır. Tabi ki İnsan Kaynakları Yönetimi, hangi bilgi ve işlemin çalışanlara açılıp açılmayacağına karar veriyor.

İnsan kaynaklarında dijitalleşme konusunda önemli bir yol katetmiştik. Artık çalışanlar kağıt kullanmadan izin taleplerini yapabiliyor, talepler sistem tarafından otomatik olarak ilgili imza rotasına yönlendiriliyor ve değerlendirici kadroların elektronik posta adreslerine bildirim yapılıyor, değerlendiriciler ister ePersonel Uygulamasından isterse direkt olarak elektronik postaları üzerinden talebi değerlendirebiliyordu.

Zamanla yöneticiler için ekibimin bilgileri başlığı altında birçok verinin servis edilmesini sağladık. İnsan Kaynakları artık daha az soruyla ve bilgi talebi ile meşgul oluyor.


2018 - Zamanlı İşlerin ve Bildirim Sisteminin (enibra Robotu) Geliştirilmesi

2018 yılın çok faydalı bir özellik geliştirdik. Öyle ki müşterilerimiz enibra Sisteminden bir insanmış gibi bahsetmeye başladılar.

“Enibra bunu yapar mı? Acaba enibra yapmış olabilir mi?”

Nedenini şöyle izah edelim. Sabah işe geldiniz, elektronik postalarınızı kontrol ediyorsunuz. Bir mesaj, enibra göndermiş. 

“Dün ekibinizden kartını PDKS terminaline okutmayan personeliniz var. Lütfen ePersonel Sisteminden bu personellerin giriş çıkış saatlerini düzenleyiniz”

veya 

“Kullanıcılarımızdan XYZ, ABC adlı personelin ücretini şu şekilde değiştirmiştir. Bilgilerinize.” 

veya 

“ABC adlı çalışanınız için 2 aylık Deneme Süresi Değerlendirme Formunu doldurmanız gerekmektedir. Lütfen ePersonel Uygulamasından ilgili formu doldurunuz.” 

Örnekleri çoğaltabiliriz.  Son yıllarda hemen her müşterimiz özel bildirim ve kontrol sistemleri geliştirmemizi talep ediyor.


2020 - enibraMi (Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi) Kullanıma Sunuldu

Müşteri sayımız arttı, istekler çoğaldı. Başarılı çalışmalar sonucunda her müşterimizde derinleşen ek geliştirme çalışmalarımız oldu. 

 Bununla beraber istekleri takip etmek, sıraya almak, organize etmek güçleşti. 

2019 yılında geliştirme çalışmalarına başladığımız enibraMi Sistemimizi hayata geçirdik. Artık müşterilerimiz elektronik posta göndermek yerine, tüm isteklerini, yardım taleplerini, ek geliştirme taleplerini bu sistem üzerinden iletiyor ve süreci takip edebiliyor. Bizler de çok rahat ettik. Telefonla destek alma seçeneğini de açık tutuyoruz. 

Kim ne yapıyor? Hangi işin termini ne? Gayet kolay takip ediliyor. Üstelik müşteri kullanıcılarımız, istekleri sonucunda aldıkları hizmeti ve çözümü, ilgili konu başlıklarında (Dönüş hızı, Tavır tutum, Bilgi Düzeyi, vb.) sistem üzerinden puan vererek değerlendirebiliyorlar.


2020 - Nakit Akış Modülünün Piyasaya Sunulması

Bütçe Modülümüzü kullanan bir müşterimiz şöyle bir taleple gelmişti. 

 “Biz sene başında bütçe yapmış ve bu yılın tüm aylarında ne kadar işçilik maliyetimizin oluşacağını ön görmüştük. 

Ancak önemli gelişmeler ve beklenmeyen olaylarla personel sayımızda ciddi değişimler yaşıyoruz. 

Yönetim her ay gelecek iki ayın nakit akışını belirlememizi bekliyor. Enibra bu konuda bir çözüm üretebilir mi?” 

Böylece nakit akış modülümüzü geliştirdik. Böylece müşterilerimiz sadece gelecek iki ayın değil, isterlerse yıl sonuna kadar tüm aylarda hangi gün, kime veya kuruma (Personel, SGK Vergi Dairesi, Bireysel Emeklilik Şirketi, vb.), kaç para ödeme yapabileceğini çok yakın bir isabetle, bir saatten az bir sürede hazırlayabiliyor.


2022 - hesapla.enibra.com hizmetini oluşturduk

Şanslı firmalar, müşterimiz olup enibra keyfini yaşıyor. Ancak hizmetlerimizden haberi olmayan ve bu keyfi yaşayamayan birçok kişi ve firma var. 

2022 Yılı başında herkesin ücretsiz olarak yıllık maaş tahakkukunu yapıp, hem hangi ay ne kadar net maaş alacaklarını hem de ne kadar işveren maliyeti oluştuğunu görebilecekleri bir site geliştirdik. 

 2023 yılı başından itibaren de, 

Firmanızın tüm personelinin işveren maliyeti nedir? 

 Emekli olursam kaç para kıdem tazminatı alırım? 

İşten çıkarılırsam kaç para ihbar tazminatı alırım? 

Sorularının cevaplarını alabileceğiniz hizmetlerimizi geliştirdik.


Bugün

15 Kişilik çekirdek kadromuz ve her biri konusunda uzman iş ortaklarımızla, hepsi olumlu referansımız, 65 adet mutlu müşterimize başarıyla hizmet ediyoruz.
100'ün üzerinde şirketin İnsan Kaynaklarında varız. 10 Binlerce insanın hayatına dokunuyoruz.
15. Yılımızda nice 15 yıllara.